قانون شماره ۱:ویدیو رو که دیدی با دوستای مهربونت به اشتراک بگذار

قانون شماره ۲:ما علم کوچیکی داریم و سعی میکنیم اونو با شما هم به اشتراک بزاریم

قانون شماره ۳:به رویاهایی که داری زود عمل کن تا پشیمون نشی

null

مدرس

محمد مهدی حمیری
null

مدت زمان آموزش

حدود ۵ دقیقه

قانون شماره ۱:ویدیو رو که دیدی با دوستای مهربونت به اشتراک بگذار

قانون شماره ۲:ما علم کوچیکی داریم و سعی میکنیم اونو با شما هم به اشتراک بزاریم

قانون شماره ۳:به رویاهایی که داری زود عمل کن تا پشیمون نشی

null

مدرس

محمد مهدی حمیری
null

مدت زمان آموزش

حدود ۵ دقیقه

قانون شماره ۱:ویدیو رو که دیدی با دوستای مهربونت به اشتراک بگذار

قانون شماره ۲:ما علم کوچیکی داریم و سعی میکنیم اونو با شما هم به اشتراک بزاریم

قانون شماره ۳:به رویاهایی که داری زود عمل کن تا پشیمون نشی

فهرست